Twoje przekonania stają się twoimi myślami

Twoje myśli stają się twoimi słowami,

Twoje słowa stają się twoimi czynami,

Twoje czyny stają się twoimi zwyczajami,

Twoje zwyczaje stają się twoimi wartościami,

A Twoje wartości stają się twoim przeznaczeniem.

Mahatma Gandhi